Se bate ceasul

Şi se va face miezul nopţii-n Hattrick,
când patosul nutresc a-mi mărgini,
dar o să capeţi, murgule, jăratic,
şi-un ceas nu te mai poate priponi.

Şi-am să-ţi mai dau un iugăr de lucernă,
iar celor ce fălesc a instiga
adu-le fala-n PAHiCo, eternă,
de-ar spune ce folos de-aş câştiga ?

Că până să se verse zorii-n vale,
Gemeul va uita că ne-am sfădit
Şi-o face haz de slova dumisale,
Constrânsă-n vreun PA mai chinuit.

Dar de-mi adun vigoarea din rărunche,
îl prind pe-arhiducimea sa de şale
şi-n ţărnă-am să-l împlânt pân-la genunche:
să nu-mi mai dea alt meci de domnişoare.